Αγαπητοί φοιτητές

Για την εξεταστική του ιουνίου 2020-2021 το μάθημα «Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας» θα εξεταστεί προφορικά με τη χρήση του λογισμικού Google Meet μέσω του link που ακολουθεί:

https://meet.google.com/cos-jdek-aey

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση headphones και θα πρέπει να απαντάτε στις ερωτήσεις χωρίς καθυστέρηση. Κατά τη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση φοιτητή με τη χρήση της ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας.

Ο διδάσκων
Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης