Εγγραφή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εγγραφή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Οι σπουδαστές αναμένεται να εγγραφούν στο Εργαστήριο της επιλογής τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με την τελική κατανομή αφού γίνει επεξεργασία των επιλογών

Η εγγραφή κάθε σπουδαστή είναι δυνατή εφόσον κάνει login με τα στοιχεία που του δόθηκαν για το email στο teiemt.gr

Εγγραφείτε Εδώ !