Εγγραφή στο Εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εγγραφή στο Εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Οι  σπουδαστές αναμένεται να εγγραφούν στο Εργαστήριο της επιλογής τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015.

Η εγγραφή κάθε σπουδαστή είναι δυνατή εφόσον κάνει login με τα στοιχεία που του δόθηκαν για το email στο teiemt.gr 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με την τελική κατανομή αφού γίνει επεξεργασία των επιλογών.