Εγγραφή στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» να δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 25/2 το τμήμα του εργαστηρίου το οποίο θέλουν να παρακολουθήσουν, στη φόρμα.

Τα τελικά τμήματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 26/2, ενώ η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 27/2.

Σημείωση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστήριο θα δώσουν μόνον τελική εξέταση (συμπληρώστε στην φόρμα την επιλογή «ΤΕΛΙΚΗ»).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας