Εγγραφή στα εργαστήρια Τεχνικών Προγραμματισμού

Εγγραφή στα εργαστήρια Τεχνικών Προγραμματισμού

Η εγγραφή στα Εργαστήρια Τεχνικών Προγραμματισμού θα γίνει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 9:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ.