Μη έναρξη ορισμένων μαθημάτων

Τα παρακάτω μαθήματα δεν θα ξεκινήσουν την προσεχή εβδομάδα.

704ΕΔΥΒ Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
706ΕΔΜΒ Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα
710ΕΔΕΧ Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ
714ΕΔΕΧ Πολυμέσα
715ΓΥΕΧ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των παραπάνω μαθημάτων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος