Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Η πρώτη εργασία του μαθήματος Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες είναι διαθέσιμη στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Μπορείτε να δείτε τις ομάδες των εργασιών στις ανακοινώσεις του μαθήματος