Διήμερη εκδήλωση του Τμήματος ΜΠ για startups

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής με τη βοήθεια του Δρ.Κ.Χουρμουζιάδη, πρώην επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, διοργανώνει εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τα startups. Παρακαλώ δείτε το συνημμένο για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
Κ.Ράντος

Ανακοίνωση-γ-Workshop-300317