«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Διαδικασία Εξετάσεων

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Διαδικασία Εξετάσεων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, το μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» θα εξεταστεί τη Δευτέρα 01/02/2021, και ώρα 09:00.
Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Zoom.

Στους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις θα αποσταλεί email πρόσκλησης, τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.
Τι πρώτο μέλημα των εξεταζόμενων θα είναι η αποστολή φωτογραφίας της φοιτητικής ταυτότητας στη διεύθυνση του εισηγητή (g_tsimperidis@yahoo.gr).

Αμέσως μετά θα αποσταλούν τα θέματα εξετάσεων, μαζί με απαντητικό φύλλο, που θα προέρχεται από επεξεργαστή κειμένου.
Ο χρόνος εξέτασης θα είναι 1 ώρα και 45 λεπτά.
Καθ” όλη τη διάρκεια εξέτασης θα πρέπει τα μικρόφωνα και οι κάμερες των εξεταζόμενων να είναι ανοιχτά.

Οι απαντήσεις πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο απαντητικό φύλλο, και όχι σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Προτείνεται η χρήση εργαλείου σύνταξης εξισώσεων, που περιέχουν οι επεξεργαστές κειμένου. Ενώ εάν επισυναφθούν φωτογραφίες με τις λύσεις, να είναι όσο το δυνατόν πιο ευκρινείς.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν:

  • Τα βιβλία και τις σημειώσεις του μαθήματος.
  • Οποιαδήποτε πηγή από το Διαδίκτυο.
  • Οποιοδήποτε εργαλείο του υπολογιστή τους.

ΔΕΝ επιτρέπεται:

  • Να επικοινωνούν με οποιοδήποτε άλλο άτομο, πέραν του εισηγητή.
  • Να παρευρίσκεται άλλο άτομο στο χώρο μαζί τους.

Το απαντητικό φύλλο, το οποίο πρέπει να μετονομαστεί με το ΑΕΜ και το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου (π.χ. 1234 Παπαδοπούλου Μαρία), αποστέλλεται στη διεύθυνση του εισηγητή. (g_tsimperidis@yahoo.gr).