Δήλωση συναίνεσης

Παρακαλώ πολύ οι φοιτητές που δε πρόλαβαν να κάνουν την απαιτούμενη δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις μέσα από την πλατφόρμα courses.cs.ihu.gr να στείλουν υπογεγραμμένη τη δήλωση (εκτύπωση-υπογραφή-σκανάρισμα) εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν την εξέταση του σχετικού μαθήματος. Όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να την υπογράψουν ηλεκτρονικά.
Κ.Ράντος