Δίκτυα Υπολογιστών – Τμήματα Εργαστηρίων

Στο συνημμένο μπορείτε να δείτε τα τμήματα όπως έχουν διαμορφωθεί. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να έρχονται στο τμήμα που έχουν δηλωθεί και μόνο. Τα τμήματα ξεκινούν ακριβώς στην ώρα.
Κ.Ράντος
Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1718Τμήματα