Δίκτυα Υπολογιστών – Εργαστήριο

Δίκτυα Υπολογιστών – Εργαστήριο

Το εργαστήρια για τα τμήματα Ε4 και Ε5 θα πραγματοποιηθούν, κατ’εξαίρεση αύριο 15/10/2015, στις 12:00 και 13:00 αντίστοιχα.
Κ.Ράντος