Δίκτυα Υπολογιστών – Εργαστήριο – Τελική εξέταση

Οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στο εργαστήριο του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο courses.cs.ihu.gr από σήμερα 23/12 μέχρι και τις 28/12. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/01/2021, 9:00-11:00, διαδικτυακά, με οδηγίες που θα δοθούν με νέα ανακοίνωση.
Κ.Ράντος