Δίκτυα Υπολογιστών – Εργαστήριο

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τετάρτη 13/11 δε θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια του μαθήματος.
Κ.Ράντος