Δίκτυα υπολογιστών – Εγγραφή σε εργαστήρια

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου καθώς και όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο των Δικτύων Υπολογιστών στο παρελθόν ή κόπηκαν από απουσίες, να εγγραφούν μέχρι την Τρίτη 1/10 και ώρα 22:00 σε τμήμα της προτίμησης τους μέσα από την πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr/. Εάν εξαντληθεί η διαθεσιμότητα θέσεων στα τμήματα που έχουν οριστεί παρακαλώ πολύ δηλώστε στους Πλεονάζοντες.
Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει ανεπιτυχώς το εργαστήριο στο παρελθόν παρακαλώ πολύ να δηλώσουν συμμετοχή στην Τελική Εξέταση.
Κ.Ράντος