ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (106ΕΥΥΚ) – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (106ΕΥΥΚ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο moodle.cs.ihu.gr (στο νέο moodle του τμήματος).