Διαγωνισμός Microsoft Imagine Cup 2018

O ετήσιος διαγωνισμός της Microsoft Imagine Cup 2018 έχει ξεκινήσει να δέχεται εγγραφές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αλλά και στο https://imagine.microsoft.com/en-us/Category/11
Κ.Ράντος
IC18 Official Rules and Regulations-c87ed9f0b3c4