Αναβολή μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες»

Η θεωρία του μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες» της Πέμπτης 26/10/2017 αναβάλλεται λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συννενόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων
Δρ. Κυριάκος Οβαλιάδης