ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού» ότι η διδασκαλία του μαθήματος θα συνεχιστεί κανονικά από απόσταση σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (κάθε Τρίτη και Τετάρτη) με τη βοήθεια της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Σας επισυνάπτω τις οδηγίες που έχω ετοιμάσει για τη σύνδεσή σας στο πρώτο από απόσταση μάθημα της επόμενης Τρίτης 17/3 12:00-14:00. Θα ενεργοποιήσω την πλατφόρμα αρκετά νωρίτερα (από τις 11:00) ώστε να έχουν όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα το χρόνο να συνδεθούν και να δοκιμάσουν τις διαφορετικές λειτουργίες που παρέχει η πλατφόρμα. Το link σύνδεσης που σας παρέχω θα το χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας σε κάθε μάθημα.

Ο Διδάσκων