Από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» για την διδασκαλία του ομώνυμου μαθήματος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016.

Ο Διδάσκων Καθηγητής
Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος