Αγγλική Τεχνική Ορολογία – Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΄Αγγλική Τεχνική Ορολογία” στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 θα συνδεθείτε αρχικά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δίνεται το join URL: https://zoom.us/j/95316736704

και τo Passcode, ο Κωδικός σύνδεσης: 343011

Έπειτα, θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα moodle.cs.ihu.gr προκειμένου να απαντήσετε τις ερωτήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξεταστείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει πρώτα να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ με την χρήση των κωδικών σας.