Αγγλικά: Εξεταστέα Ύλη

Αγγλικά: Εξεταστέα Ύλη

Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(ΣΤΕΦ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ύλη

CHAPTERS

1. Paragraph development methods p.81-136
2. Letter Writing , Curriculum Vitae p.139-163, 164-174, 178-191
3. Reports p. 201-224
4. Note-taking p. 225-233
5. Writing Summaries p. 234-244
6. Memorandum p.245-252
7. Writing a research paper p.253-255
8. Referencing- Bibliography p. 283-291
9. Passive Voice

Texts

1. CAD/CAM p.466-474
2. Digital Electronic Computer p.558-567
3. Colour Television p.568-576
4. Robots and Robotics p. 577-578, 579-584
5. Industry and the Internet ( a-b) p.591-607
6. Fighting Poverty with Internet p. 608-615

Η Καθηγήτρια
Χιόνη Ιωάννα