Αναβολή Θεωριών Καθηγητή Βασ. Καμπουρλάζου

Ο Καθηγητής Βασ. Καμπουρλάζος θα απουσιάζει από το Ίδρυμα από Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, λόγω εποχικής ασθένειας.

Ως εκ τούτου, οι θεωρίες των μαθημάτων «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός» και «Τεχνητή Νοημοσύνη» δεν θα διδαχθούν την Τρίτη 19 Μαρτίου και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, αντίστοιχα. H απώλεια διδακτικών ωρών θα καλυφθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προγραμματισμένο εργαστήριο «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός» θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 με τον διδάσκοντα καθηγητή Δρ. Χριστ. Λυτρίδη.

Ο διδάσκων καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος