Αναβολή Μαθημάτων Καθηγητή Γ. Παπακώστα

Τα μαθήματα της Τετάρτης και Πέμπτης (θεωρία και εργαστήρια) του Καθηγητή Γ. Παπακώστα αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Οι αναπληρώσεις θα γίνουν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο
Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας