Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Αναστέλλεται η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ. 117/17.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών».

Επιπλέον, με χθεσινή απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, με ημερομηνία έναρξης 01/04/2020.