Αναπλήρωση μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες» ότι την Παρασκευή 17/01 θα γίνει διπλή παράδοση για το μάθημα των Ασυρμάτων δικτύων, επομένως η διδασκαλία θα ξεκινήσει στις 09:00 το πρωί αντί για τις 12:00.

Ο διδάσκων,
Γιώργος Κάλφας