Αναπλήρωση μαθήματος Αρχιτεκτονικής Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» ότι θα διεξαχθεί διάλεξη την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 09:00 στην αίθουσα Α1. Ο διδάσκων Γ. Κάλφας.