Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Δηλώσεις Ομάδων Εργαστηρίων

Στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr έχει ενεργοποιηθεί για δήλωση ομάδων, το εργαστήριο του μαθήματος Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένωνμέχρι και την Κυριακή 23/2.