ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΣ. ΣΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦ. ΨΗΦ. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Οι βαθμολογίες θεωρίας και εργαστηρίου των μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στα αντίστοιχα μαθήματα στο moodle.