Τρόπος εξέτασης μαθημάτων

Για το μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό του Ιστού», οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν όπως και στην εξεταστική του Ιουνίου. Οι φοιτητές θα συνδεθούν μέσω του Google Meet ώστε να γίνει η ταυτοποίηση τους και στη συνέχεια θα εξεταστούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ο σύνδεσμος για το Google Meet θα ανακοινωθεί στην σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.

Για το μάθημα «Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη» οι φοιτητές θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδες μέχρι 2 ατόμων και να υλοποιήσουν και τα 2 project που υπάρχουν στην σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση. Οι εργασίες και τα ονόματα των φοιτητών κάθε ομάδας θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στο mail gterzopo@teiemt.gr. Οι φοιτητές θα εξεταστούν στον κώδικα που έγραψαν. Η εξέταση των ομάδων θα γίνει μέσω του Google Meet την ημέρα και την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Ο σύνδεσμος για το Google Meet θα ανακοινωθεί στην σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού,
Γιώργος Τερζόπουλος