Τηλεματική Θεωρεία & Εργαστήριο

Αγαπητοί σπουδαστές,
Σας ενημερώνω πως το μάθημα Τηλεματική Θεωρεία & Εργαστήριο που είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα 10/05 στις 15:00 δεν θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως. Θα οριστεί αναπλήρωση του μαθήματος προσεχώς.
Κ. Βλυσνάκης