Τηλεματική & Ευρυζωνικά Δίκτυα – Εργαστήριο Τελική Πρόοδος

Η πρόοδος του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/01/2019 στην αίθουσα Τηλεματικής στις 15:00 ΜΟΝΟ για όσους το έχουν δηλώσει στην αρχή του εξαμήνου και δεν παρακολούθησαν το εργαστήριο. Η ύλη του εργαστηρίου είναι τα φυλλάδια που βρίσκονται στον φάκελο Σημειώσεις Εργαστηρίου στην Ασύγχρονη πλατφόρμα.

Τέλος η ημερομηνία για την υποβολή των εργασιών υπενθυμίζω είναι στις 13/01/2019 για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο.

Καλή Χρονιά

Κ. Βλυσνάκης