ΘΜΔ – Παρουσίαση Θεωριτικής Τεκμηριώσης

ΘΜΔ – Παρουσίαση Θεωριτικής Τεκμηριώσης

Καλούνται οι ομάδες 1, 12, 16, 20, 21, 24, 30 και 46 να προσέλθουν την Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 10:30 για εξέταση. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τυπωμένη την Θεωρητική Τεκμηρίωσή τους και να γνωρίζουν τον σύνδεσμο του ιστολογίου τους ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο υλικό που δημιούργησαν. Απαραίτητη είναι η παρουσία μόνο των συντονιστών (ή ενός μέλους) των ομάδων.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος