Θέση Πρακτικής Άσκησης

Ονομάζομαι Κακαμπέγκας Ακριβός και είμαι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής (Έτος πτυχίου 2006, ΑΕΜ:390).
Εργάζομαι στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.certh.gr) στο εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (http://psdi.cperi.certh.gr/).
Υπάρχει μια κενή θέση για πρακτική άσκηση για το εξάμηνο που έρχεται για ένα φοιτητή πληροφορικής.

Τα επιθυμητά προσόντα είναι:

○ Python

○ Javascript (node.js, node-red)

○ HTML5

○ CSS3

Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε:

○ Unix

Επίσης θα συνεκτιμηθεί και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η Θέση αφορά ερευνητικό έργο και έχει σχέση με βιομηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και Internet of Things. Η θέση μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Αποστολή βιογραφικών: akakabek@cperi.certh.gr
Επικοινωνία: 2310 498303
http://psdi.cperi.certh.gr/

Με εκτίμηση,
Κακαμπέγκας Ακριβός