Θέση εργασίας στη περιοχή της Βέροιας – IT Technician

Οι απαιτήσεις της θέσης δεν είναι ιδιαίτερες, χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο για τα παρακάτω

Υποστήριξη των χρηστών σε περιβάλλον windows και office
Βασικές γνώσεις δικτύων
Δίπλωμα οδήγησης
Καλή γνώση αγγλικών

Στόχος είναι ο υποψήφιος να εμπλακεί στο στήσιμο του εργοταξίου για να μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα κατά τη λειτουργία του.
Η θέση είναι για 3 χρόνια μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.
Το εργοτάξιο θα βρίσκεται στη Βέροια όπως και η βάση του υποψηφίου με πιθανότητα μετακίνησης στα υπόλοιπα έργα της Βόρειας Ελλάδας.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από την εταιρία.
Δεκτές και οι πρακτικές με τη προοπτική όμως ο υποψήφιος να επιθυμεί να παραμείνει για όλη τη διάρκεια του έργου.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Νίκος Γκλαβάνης
IT Technician
AVAX S.A. – ICGB Project
ngklavanis@avax.gr
Τηλ: (+30) 2531306081

Κιν: (+30) 6940464796