Θέση Εργασίας-Εταιρεία SARMED SA (Τεχνικός Δικτύων & Η/Υ)

Περιοχή: Μάνδρα Αττικής

H SARMED, πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο των logistics (3PL) αναζητά να καλύψει θέση Τεχνικού Δικτύων & Η/Υ. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλο το φάσμα των συστημάτων και του εξοπλισμού τα οποία διαχειρίζεται και συντηρεί η Διεύθυνση Πληροφορικής. Η θέση αναφέρεται στον IT Manager.

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης

• Εγκατάσταση και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών συσκευών
• Συντήρηση δικτυακού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
• Υποστήριξη των εσωτερικών χρηστών της εταιρείας
• Διαχείριση και επίλυση πιθανών προβλημάτων
• Έλεγχος πολιτικής ασφάλειας των δεδομένων της Εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
• Καλή χρήση Windows7 και μεταγενέστερων εκδόσεων
• Εξοικείωση με τεχνολογίες Microsoft Azure και Office365
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα
• Αποτελεσματική επικοινωνία & πνεύμα συνεργασίας
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα & στην εξυπηρέτηση πελατών
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του/της σημείωμα στο
hr@sarmed.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, ITT_112019