Θεωρίες Μάθησης

Οι Ομάδες οι οποίες δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο Θεωρητικό μέρος των Θεωριών μάθησης, καλούνται μέχρι της 29 Αυγούστου να αναρτήσουν εκ νέου σε σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη εκπαίδευση (http://iiwm.teikav.edu.gr/digital_lessons/mod/assign/view.php?id=4270) κείμενο το οποίο να τεκμηριώνει αναλυτικά τα ακόλουθα

1) Ποια Θεωρία Μάθησης χρησιμοποιούν σε κάθε τμήμα της εργασίας.
2) Για ποιο λόγο γίνεται η χρήση της συγκριμένης Θεωρίας και όχι κάποιας άλλης
3) Τι προσπαθεί να πετύχει η Ομάδα με τη χρήση της συγκριμένης Θεωρίας (ή των συνδυασμό θεωριών) και πως αποδεικνύεται αυτό στο συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας.

Με νέα ανακοίνωση στις αρχές Σεπτεμβρίου θα κληθούν οι Ομάδες που θα πρέπει να προσέλθουν στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος