Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική 6 ΜΑΙΟΥ 2019

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (6 ΜΑΙΟΥ 2019) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.10 ΤΟΣΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2Η ή ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .