Θέματα πτυχιακών Καζανίδη Ιωάννη 2019

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές /φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί ενώ για απορία μπορούν να στείλουν email στο  kazanidis@teiemt.gr .

Θέματα πτυχιακών Καζανίδη Ιωάννη 2019

Κωδικός πτυχιακής: Π#1 2019
Θέμα: Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (1-2 άτομα)

Οι φοιτητές/τριες που θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσουν εκπαιδευτική/κες εφαρμογή/γες επαυξημένης πραγματικότητας με τη βοήθεια προγραμμάτων όπως το AR Tutor ή https://gometa.io/.

 

Κωδικός πτυχιακής: Π#2 2019
Θέμα: Δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μικτής πραγματικότητας με χρήση αισθητήρων IoT και Επαυξημένης Πραγματικότητας (1-2 άτομα)

Οι φοιτητές/τριες που θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσουν εκπαιδευτική/κες εφαρμογή/γες επαυξημένης πραγματικότητας με τη βοήθεια του unity 3d (http://unity3d.com/) και vuforia (τα τεχνολογικά εργαλεία μπορεί να τροποποιηθούν μετά από συνεννόηση).

Σχετικό tutorial : https://www.udemy.com/internet-of-things-using-augmented-reality-and-unity-iotar/

Κωδικός πτυχιακής: Π#3 2019
Θέμα: Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για μάθημα θετικών επιστημών (1-2 άτομα)

Οι φοιτητές/τριες που θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσουν εκπαιδευτική/κες εφαρμογή/γες επαυξημένης πραγματικότητας με τη βοήθεια του unity 3d (http://unity3d.com/) και vuforia (τα τεχνολογικά εργαλεία μπορεί να τροποποιηθούν μετά από συνεννόηση) για ένα μάθημα όπως Φυσική ή Χημεία.

Σχετικό tutorial : https://www.udemy.com/courses/search/?q=vuforia%20unity&src=sac&kw=vuforia

 

Κωδικός πτυχιακής: Π#4 2019
Θέμα: Εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας  (1-2 άτομα)

Οι φοιτητές/τριες που θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσουν γρίφους για ένα εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης. Οι γρίφοι θα επαυξάνονται με τη βοήθεια έξυπνων συσκευών ενώ θα παρέχονται οδηγίες για να μπορούν εκπαιδευτικοί οπουδήποτε να υλοποιούν το δωμάτιο, όπως και σχέδια για τις κάρτες ή τρισδιάστατα σχέδια για εκτύπωση σε 3D Printer των κατασκευών που χρησιμοποιούνται στο δωμάτιο.

 

Κωδικός πτυχιακής: Π#5 2019
Θέμα: Δημιουργία περιβάλλοντος μικτής πραγματικότητας μέσω απτών διεπαφών   (1-2 άτομα)

Οι φοιτητές/τριες που θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με χρήση του Makey Makey.

Παραδείγματα εφαρμογών

https://www.youtube.com/channel/UCowfWm3aM_2ZIY35K9mAGbw

 

Κωδικός πτυχιακής: Π#6 2019
Θέμα: Δημιουργία εφαρμογής Android για την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς   (1 άτομo)

Ο φοιτητής/τρια που θα ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσει μία εφαρμογή Android που θα προβάλει πολιτισμικές πληροφορίες

 

Κωδικός πτυχιακής: Π#7 2019
Θέμα: Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής σε iOS ή Android για παιδιά   (1 άτομo)

Ο φοιτητής/τρια που θα ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να δημιουργήσει μία εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής ηλικίας ή παιδιά δημοτικού.