ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (F2017)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο ακόλουθο e-mail tsinakos@teiemt.gr με Subject: PTYX No (1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5) μέχρι 15/10/2017.
Απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, AEM, e-mail κινητό τηλέφωνο, των ενδιαφερόμενων σπουδαστών, καθώς και την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας σε ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών.
Themata_Ptyx_Fall2017