Θέμα πτυχιακής πάνω στην Επαυξημένη πραγματικότητα

Θέμα πτυχιακής πάνω στην Επαυξημένη πραγματικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές /φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση <kazanidis@teiemt.gr> με θέμα του email τον κωδικό της πτυχιακής που τους /τις ενδιαφέρει αναφέροντας πιθανές σχετικές γνώσεις που έχουν επί του αντικειμένου. Μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται ένα PDF αντίγραφο της «αναλυτικής βαθμολογίας» κάθε ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης.

Θέματα πτυχιακής εργασιών
Κωδικός πτυχιακής: Π#1 2016
Θέμα:
Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για παιδιά δημοτικού (1-2 άτομα)

Οι φοιτητές/τριες που θα ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη πτυχιακή θα πρέπει να κάνουν αρχικά μία βιβλιογραφική έρευνα σε υπάρχουσες εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην α” βάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια να δημιουργήσουν εκπαιδευτική/κες εφαρμογή/γες επαυξημένης πραγματικότητας με τη βοήθεια του unity 3d (http://unity3d.com/).