Τελική εξέταση Εργαστηρίου Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Για όσους φοιτητές ανήκουν σε τμήμα του εργαστηρίου Λογικής και Λογικού Προγραμματισμού, η τελική εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 30/5/2019. Οι φοιτητές και θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις ώρες των αντίστοιχων τμημάτων τους. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα έχει βαρύτητα 60%. Οι φοιτητές επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τα φυλλάδια του εργαστηρίου με λυμένες τις ασκήσεις του εργαστηρίου (χωρίς επιπλέον σημειώσεις) και η ύλη καλύπτει όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις (Εργαστήρια Ι-IX).

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τελική εξέταση, θα εξεταστούν την Πέμπτη 6/6/2019, στις 12:00 στο αμφιθέατρο Α1. Η ύλη της εξέτασης θα είναι όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις Ι-IX (τα φυλλάδια υπάρχουν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, και οι φοιτητές θα μπορούν να τα έχουν μαζί τους, χωρίς όμως άλλες σημειώσεις).