Τελική Εξέταση Εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Όσοι/ες παρακολουθούν εργαστηριακό τμήμα κάθε Τετάρτη μπορούν να εξεταστούν την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα Windows-I τις ώρες 16:30-18:00 (Ε1), 18:00-19:00 (Ε2), 19:00-20:00 (Ε3), 20:00-21:00 (Ε4).

Όσοι/ες παρακολουθούν εργαστηριακό τμήμα κάθε Παρασκευή μπορούν να εξεταστούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα Windows-I τις ώρες 13:30-15:00 (Ε5), 15:00-16:00 (Ε6), 16:00-17:00 (τυχόν υπόλοιπα των Ε5 και Ε6).

Όσοι/ες έχουν μόνον «Τελική Εξέταση» καθώς και όσοι/ες δεν συμμετείχαν στις προαναφερθείσες εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 ώρες 16:30 – 18:00, 18:00 – 19:00 και 19:00 – 20:00 στην αίθουσα Windows-I, αφού προηγουμένως εγγραφούν σε Τμήμα της επιλογής τους (βλ. Τελική).

Ο Διδάσκων Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος