Τελική Εξέταση Εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το εργαστήριο αυτό το εξάμηνο θα εξεταστούν την Τρίτη 17/12/2019 ή την Πέμπτη 19/12/2019 στο εργαστηριακό τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι.

Όσοι φοιτητές έχουν το εργαστήριο μόνο για τελική εξέταση θα εξεταστούν την Πέμπτη 9/1/2020 στο εργαστήριο WinII στις 18:00.