Τελική διαμόρφωση της ύλης σε Λειτουργικά Ι, Λειτουργικά ΙΙ, Μεταγλωττιστές

Παρακάτω καθορίζεται η τελική ύλη στα σχετικά μαθήματα.
Επιπλέον μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν.


Λειτουργικά Συστήματα Ι

1. Tanenbaum, σελ. 1-167, 181-201, 201-221, 263-332, 337-388
2. Linux Kernel Development, 231-260
3. Operating Systems Concepts, 10th edition, ενότητα 20.3 Kernel Modules, σελ. 783-786.


Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Τα κεφάλαια για Linux του Tanenbaum και των «δεινοσαύρων»
καλύπτουν σημαντικό τμήμα της ύλης (κάπου 70-80%). Αλλα τμήματα της ύλης που παρουσιάστηκε είναι:

1. Tanenbaum, σελ. 1-35, σελ. 714-751
2. How Linux Works, 1-35
3. Linux Kernel Development, 23-40, 113-116, 261-288
4. Understanding the Linux Kernel, 189-199, 738-753
5. Operating Systems Concepts, 10th edition, ενότητα 20.7.2 The Linux ext3 File System, σελ. 805-808.


Μεταγλωττιστές

1. Από την 3η Αμερικάνικη έκδοση του Scott, στην οποία βασίστηκαν οι παρουσιάσεις:
α. σελ. 5-76,
β. σελ. 111-143,
γ. σελ. 144-151
Το .pdf του βιβλίου είναι ανεβασμένο στο internet, βλέπετε την σχετική ανακοίνωση με τα links.
Από τον Εύδοξο έχετε πάρει την ελληνική μετάφραση που καλύπτει πλήρως την αντίστοιχη ύλη.
Από την Ελληνική μετάφραση του Scott, που αναφέρετε στην 2η Αμερικάνικη έκδοση, η αντιστοίχιση της ύλης έχει ως εξής:
α. Εισαγωγή σελ.35-60
β. Κεφάλαιο 2, Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού, σελ.65-94 (μέχρι και χωρίς την 2.3.2 Καθοδική συντακτική ανάλυση βασισμένη σε πίνακα)
γ. Κεφάλαιο 3. Ονόματα, εμβέλεια και δέσμευση
σελ. 123-163

2. Από το βιβλίο, Core Java SE 9 for the impatient, του Horstmann, Κεφάλαιο 3: Interfaces and Lambda expressions, σελ. 349-473

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις.

Στέργιος Παπαδημητρίου