Τελική διαμόρφωση της ύλης σε Λειτουργικά Ι, Λειτουργικά ΙΙ, Μεταγλωττιστές

Παρακάτω καθορίζεται η τελική ύλη στα σχετικά μαθήματα.
Επιπλέον μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν.


Λειτουργικά Συστήματα Ι

1. Tanenbaum, σελ. 1-167, 181-201, 201-221, 263-332, 337-388
2. Linux Kernel Development, 231-260
3. Operating Systems Concepts, 10th edition, ενότητα 20.3 Kernel Modules, σελ. 783-786.


Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Τα κεφάλαια για Linux του Tanenbaum και των «δεινοσαύρων»
καλύπτουν σημαντικό τμήμα της ύλης (κάπου 70-80%). Αλλα τμήματα της ύλης που παρουσιάστηκε είναι:

1. Tanenbaum, σελ. 1-35, σελ. 714-751
2. How Linux Works, 1-35
3. Linux Kernel Development, 23-40, 113-116, 261-288
4. Understanding the Linux Kernel, 189-199, 738-753
5. Operating Systems Concepts, 10th edition, ενότητα 20.7.2 The Linux ext3 File System, σελ. 805-808.


Μεταγλωττιστές

1. Scott, σελ. 5-76, σελ. 111-143, 144-151
2. Από το βιβλίο, Core Java SE 9 for the impatient, του Horstmann, Κεφάλαιο 3: Interfaces and Lambda expressions, σελ. 349-473

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις.

Στέργιος Παπαδημητρίου