Τελικές Ομάδες & Projects Προηγμένων Τεχνολογιών

Οι ομάδες 16,17 και 18 καταργούνται λόγω απουσιών
Τα μέλη με ΑΜ 3414 (από Ομάδα 17) και ΑΜ 2703 (από Ομάδα 18) θα συγκροτήσουν μία νέα ομάδα (Ομάδα 1718) με δύο μόνο μέλη.
Κάθε τελική εργασία θα συμπεριλαμβάνει τρία στοιχεία
1) Το aia αρχείο της εφαρμογής
2) Το κείμενο τεκμηρίωσης της εφαρμογής (assignmentTemplate.doc)
3) Την αφίσα παρουσίασης της εφαρμογής (κατεβάστε το αρχείο 1.43ΜΒ (sample_poster.jpg)

)