Τεχνολογια Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές» με τον κ.Νικολαρόπουλο θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Α2 από τη Δευτέρα 13/11 και ώρα 10:00 (παρουσία όλων των σπουδαστών που έχουν δηλώσει το μάθημα) έως και την Παρασκευή 17/11.
Τα μαθήματα που είναι προγραμματισμένα για την αίθουσα Α2 για την ίδια εβδομάδα (13/11-17/11) θα γίνουν κατά κύριο λόγο στην αίθουσα της Τηλεματικής, εκτός και αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα οπότε εναλλακτικά μπορούν να γίνουν στο εργαστήριο των Ψηφιακών. Σε κάθε περίπτωση για τον χώρο θα αποφασίσει ο εκάστοτε υπεύθυνος καθηγητής.
Κ.Ράντος