«Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων» – Εξέταση Μαθήματος

«Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων» – Εξέταση Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος «Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές» θα διεξαχθεί την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 17:00.
Οι εξεταζόμενοι θα κληθούν να επιλύσουν θέματα σχετικά με ηλεκτρικά κυκλώματα και προγραμματισμό Arduino.
Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 1:30.