Τεχνικές Προγραμματισμού – Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τμήματα του εργαστηρίου όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις και τη διαθεσιμότητα του κάθε τμήματος είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Εργαστηρίου

Λόγω πληρότητας των τμημάτων (το 80% δήλωσε το Ε1), οι περισσότερες επιλογές δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν, ενώ για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες έχουν προστεθεί δυο ακόμη τμήματα (Ε1 – 13:00-14:00, Ε2 – 14:00-15:00).

Οι φοιτητές παρακαλούνται να προσέλθουν στο τμήμα τους με βάση την τρέχουσα λίστα, ενώ όποιες αναγκαίες αλλαγές θα αποφασιστούν στο πρώτο εργαστήριο 25/2.