Τεχνικές Προγραμματισμού Εργαστήριο – Τελική Εξέταση

Τεχνικές Προγραμματισμού Εργαστήριο – Τελική Εξέταση

Για όσους σπουδαστές δεν παρακολουθούν το εργαστήριο Τεχνικές Προγραμματισμού και το έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο, η τελική εξέταση θα γίνει την Δευτέρα, 29 Μαίου και ώρα 9:00 πμ στα Windows 1. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο το τρέχον εξάμηνο δεν θα προσέλθουν την ημερομηνία αυτή.